Du vil gerne lære et sprog, men du har travlt på arbejdet, og du har ikke tid til at bruge transporttid på at tage til en sprogskole. Du foretrækker sprogundervisning på et individuelt plan og på dine præmisser.

Vibehus Skype-undervisning foregår ved din computer, hvor end du befinder dig i verden. Dette koncept er ideelt til dig, der rejser meget i dit arbejde, og som derfor har en kalender, som varierer meget.

Vibehus Skype sprogundervisning foregår, når du har tid og skræddersys efter dine behov uanset, hvilket niveau, du er på.

Undervisningsmaterialet kan være en bog, som du får tilsendt eller med materiale, som findes på internettet. Eftersom undervisningen tilrettelægges efter dine behov er ét bestemt materiale ofte ikke optimalt, og derfor kan materialet også være i kopiform for det mest effektive udbytte af undervisningen. Materialet kan også være dokumenter eller andet fra din arbejdsplads, som naturligvis behandles fortroligt.

Vibehus har stor erfaring med at undervise virtuelt på Skype på alle niveauer. Hertil kommer erfaring med specifikke udtalekurser.

Skulle du ønske at tage en modultest på Danskuddannelse 3, udbyder Vibehus også forberedende undervisning til alle moduler.

Vibehus Skype-lektioner varer 60 minutter, og det er op til dig og din underviser at aftale, hvor meget hjemmearbejde, du har tid til. Progressionen i din sprogindlæring er meget individuel og anhænger af mange faktorer, blandt andre hvor sprogligt minded, du er, og hvor stor en indsats du selv lægger for dagen.

Kort sagt: det er dig, der bestemmer farten.

Vibehus Skype sprogundervisning går hånd i hånd med det moderne arbejdsmarked.

Prisen for Vibehus Skype-sprogkurser for enkeltpersoner er kr. 15.000,- plus moms.
Køb et VibehusSkype 20-modulers sprogklippekort.
Prisen er ekskl. moms og omkostninger til materialer.

Har du brug for vejledning

Tina Bacher
Underviser og afdelingsleder for virtuel undervisning

+45 5184 0214

tina@danishmatters.dk

Mød din underviser

Tina Bacher, cand.mag., danskunderviser samt virtuel sprogkonsulent

Tina er uddannet i fransk og kulturformidling og har ekstra uddannelse inden for dansk som andet sprog. Hun underviser flere forskellige steder, fx på Studieskolen, som er et af de mest velrenommerede sprogvirksomheder i branchen, hvor man skal være universitetsuddannet i et sprog for at kunne undervise.

Tina har mange års undervisningserfaring i sprogundervisning og har undervist både børn, unge og voksne indenfor engelsk, fransk og dansk. Tina har 5 års erfaring i dansk som andet sprog og kan undervise på alle niveauer. Tina har undervist medarbejdere hos fx Ikea, DSB, Nokia, Haldor Topsøe (Lyngby) samt kursister blandt Tivolis ledelse, forskere på DTU, læger på Bispebjerg hospital m.fl. Hun har også undervist mindre hold fra Det Europæiske Miljøagentur, haft åbne udtalehold og skrivehold mv. Kort sagt: Tinas undervisningserfaring spænder bredt.

Tina har også undervist på højt niveau, hvor indholdet af kurset har drejet sig om finjustering af bestemte områder såsom udtale og indgroede grammatiske uvaner. Undervisningsformen her har ofte været små foredrag og oplæg eller dele heraf, som kursisten har holdt for Tina indenfor så forskellige emner som lægevidenskab, retslige procedurer, matematik, fysik mv. – altså en simulering af en autentisk arbejdssituation, hvor Tina har fungeret som sproglig vejleder.