Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere med en udadvendt funktion i virksomheden.

 

Formål

Ændringer i en virksomheds måde at udvikle sine medarbejderne personligt og tænke nye tanker kræver både opvarmning og langsigtet strategisk tænkning.

Almen dannelse er et begreb, der bruges om en bestemt helhed af viden, færdigheder og holdninger. Helheden er afgrænset i forhold til det, som de toneangivende i samfundet og som til enhver tid betragtes som det nødvendige minimum for at kunne begå sig i større sammenhænge.

Samfundet, virksomheden og dens omgivelserne er under konstant forandring, selv om man ofte fastholder begrebet ”almen dannelse” som en fast, kulturbærende grundstamme i personlighedsdannelsen.

Indhold

Først vil der være en gennemgang af de forskellige facetter i en firmakulturs normer og af dens centrale værdier og visioner. Dernæst overlades det til deltagerne at reflektere over deres oplevelse af deres egen virksomheds værdier og normer.

Når virksomhedens fælles værdier og normer er blevet klarlagt, fortsættes med workshoppen. Alt erfares bedre, når kroppen og sanserne er med. Workshoppen har en
mentalhygiejnisk effekt, og følges ad i toner i den kreative proces med at omsætte virksomhedens værdier til konkrete handlinger og herved får medarbejderne et dybere forhold til processen i selve organisationen.

Metode

Personlig udvikling og almen dannelse i en virksomhed er en organisatorisk øvelse i at acceptere alle bud, der kommer og på den måde sige ”ja” til hinanden, for at få idéerne til at flyde. Senere vælger man de processer ud, som man synes er de bedste. Denne frugtbare metode kan overføres til den innovative og procesorienterede hverdag.

Arrangementsform

Deltagerne er hele tiden i gang selv i en vekselvirkning mellem øvelser og indøvelse af processen til de færdige ændringer i en stærkere virksomhedsorganisation.

Forudsætninger

Workshoppen kræver ingen specielle forudsætninger andet end lyst til at være aktiv.

Kurset holdes her

Hos dig,
København S,
Lolland

 

Varighed

Hele workshoppen tilrettelægges i samarbejde med kunden, hvor de enkelte moduler fastlægges.

 

Pris

DKK 15.000,-

ekskl. moms og transport og forplejning.

Har du brug for vejledning

Anders Hjorth
Underviser og forstander

+45 2020 9278

ah@vibehus.dk

Annette Larsen
Underviser og afdelingsleder for innovation

+45 4142 3502

al@basicleadership.dk

Mød dine undervisere

Anders Hjorth, Civiløkonom HD, kredit & finans.

Erhvervsrådgiver og innovationskonsulent

Anders formår at gøre det komplicerede enkelt. Takket være en solid uddannelsesmæssig baggrund og erhvervsmæssig erfaring kombineret med godt overblik, er han i stand til hurtigt og sikkert at træde ind, analysere problemstillinger og se vejene frem. Anders har mange års erfaring som leder og fungerer som sparringspartner og erhvervskonsulent både individuelt og i organisationer.

 

Annette Larsen, Udviklingskonsulent og coach

Underviser og foredragsholder

Annette er uddannet coach, og hun har sit virke som underviser, udviklingskonsulent og foredragsholder. Som professionel coach er Annette en skarp iagttager, der med sin empatiske tilgang til andre mennesker, formår at formidle og hjælpe mennesker til at komme videre med deres liv, karriere og udfordringer på en positiv måde, og få mennesker til at gå efter dét, som de sætter sig for. Annette er vedholdende og kontant i sin stil og har høje forventninger til kursister og klienter.