Du fødes til en verden, i hvilken intet er givet på samme måde som for dyret, og dyrets kompasnål, instinktet, er erstattet af vor egen usikre opfindsomhed.

Din adfærd er ikke programmeret, men friere og mere variabel, tillært og overført fra individ til individ, fra generation til generation, indtil der er skabt et omfattende system af begivenheder og betydninger, der ikke kan fattes med sanserne alene. Det er dette sidste, der i ordets mest elementære forstand udgør definitionen på kultur.

I dagens samfund er uddannelse den vigtigste faktor for opnåelse af økonomisk succes og magt, og for at kunne begå sig i uddannelsessystemets felt er det som centralt at besidde den rette anerkendte kulturelle kapital.

Børn fra ressourcestærke familier ejer netop denne kapital, idet deres forældre har investeret tid eller penge i at lære dem hvilke værdier, handlinger og færdigheder, der er anerkendte i feltet.

Skolen sorterer da de ressourcesvage børn fra og bidrager til at reproducere den eksisterende sociale orden, hvor der eksisterer et ulige magtforhold mellem dominerende og dominerede grupper.

 

Emner til drøftelse i forbindelse med din egen karriereplanlægning:

 • Det moderne samfund
 • Den klassiske samfundsanalyse
 • Det postmoderne samfund
 • Socialisering
 • Kultur & socialisering
 • Sprogkoder
 • Behov – Maslow
 • Kasser og Klasser
 • Livsstil
 • Livsformer
 • Sociologiens elementer
 • Fordomme, stereotyper og stigmatisering
 • Grupper og roller
 • Nationen, nationalstaten og etniciteten
 • Sundhed og socialgruppe

Kurset holdes her

København S

 

Varighed

10 moduler af 2 timer

 

Pris

DKK 15.000,-

ekskl. moms.

Har du brug for vejledning

Anders Hjorth
Underviser og forstander

+45 2020 9278

ah@vibehus.dk

Annette Larsen
Underviser og afdelingsleder for innovation

+45 4142 3502

al@basicleadership.dk

Mød dine undervisere

Anders Hjorth, Civiløkonom HD, kredit & finans.

Erhvervsrådgiver og innovationskonsulent

Anders formår at gøre det komplicerede enkelt. Takket være en solid uddannelsesmæssig baggrund og erhvervsmæssig erfaring kombineret med godt overblik, er han i stand til hurtigt og sikkert at træde ind, analysere problemstillinger og se vejene frem. Anders har mange års erfaring som leder og fungerer som sparringspartner og erhvervskonsulent både individuelt og i organisationer.

 

Annette Larsen, Udviklingskonsulent og coach

Underviser og foredragsholder

Annette er uddannet coach, og hun har sit virke som underviser, udviklingskonsulent og foredragsholder. Som professionel coach er Annette en skarp iagttager, der med sin empatiske tilgang til andre mennesker, formår at formidle og hjælpe mennesker til at komme videre med deres liv, karriere og udfordringer på en positiv måde, og få mennesker til at gå efter dét, som de sætter sig for. Annette er vedholdende og kontant i sin stil og har høje forventninger til kursister og klienter.