Virksomheder med udenlandske ansatte har brug for, at deres medarbejdere kender til de ord og udtryk, som anvendes i de daglige forretningsgange, og derfor vil disse medarbejdere have gavn af at få udvidet deres ordforråd, så de kan deltage mere aktivt i møder mv. på deres arbejdsplads.

Kursusindholdet vil oftest være kursistens eget input i form af tekster fra arbejdspladsen eller tekster/artikler eller andet relateret til vedkommendes arbejdsområde. Herudover kan suppleres med bogmateriale.

Vi anbefaler min. 15 lektioner (à 45 min).

Pris/time pr. 1 pers: DKK 600. Pr ekstra kursist. 50 kr. plus moms, transport og undervisningsmaterialer.

Udbydes også via Skype – se mere om Skypeundervisning her

Har du brug for vejledning

Tina Bacher
Underviser og afdelingsleder for virtuel undervisning

+45 5184 0214

tina@danishmatters.dk

Mød din underviser

Tina Bacher, cand.mag., danskunderviser samt virtuel sprogkonsulent

Tina er uddannet i fransk og kulturformidling og har ekstra uddannelse inden for dansk som andet sprog. Hun underviser flere forskellige steder, fx på Studieskolen, som er et af de mest velrenommerede sprogvirksomheder i branchen, hvor man skal være universitetsuddannet i et sprog for at kunne undervise.

Tina har mange års undervisningserfaring i sprogundervisning og har undervist både børn, unge og voksne indenfor engelsk, fransk og dansk. Tina har 5 års erfaring i dansk som andet sprog og kan undervise på alle niveauer. Tina har undervist medarbejdere hos fx Ikea, DSB, Nokia, Haldor Topsøe (Lyngby) samt kursister blandt Tivolis ledelse, forskere på DTU, læger på Bispebjerg hospital m.fl. Hun har også undervist mindre hold fra Det Europæiske Miljøagentur, haft åbne udtalehold og skrivehold mv. Kort sagt: Tinas undervisningserfaring spænder bredt.

Tina har også undervist på højt niveau, hvor indholdet af kurset har drejet sig om finjustering af bestemte områder såsom udtale og indgroede grammatiske uvaner. Undervisningsformen her har ofte været små foredrag og oplæg eller dele heraf, som kursisten har holdt for Tina indenfor så forskellige emner som lægevidenskab, retslige procedurer, matematik, fysik mv. – altså en simulering af en autentisk arbejdssituation, hvor Tina har fungeret som sproglig vejleder.